Dřeva

Vždy se mi líbily zvláštní tvary stromů v lese. Estetiku dřeva, ale pokáceného, jsem rozpracovala v obrazech s polínky, z nichž vznikají různá seskupení. Je zde již naznačen vztah civilizace/ přírody, a to právě v pokácených stromech, které si ale dál zachovávají svou krásu.

Kresba tužkou na papíře, 2017, (pencil drawing on paper)

Tužka a akvarel na papíře, 2017, (pencil and watercolor on paper)

Tužka a akvarel na papíře, 2016, 80 x 35 cm (pencil and watercolor on paper)

Tužka a akvarel na papíře, 2017, 49,5 x 34,5 cm (pencil and watercolor on paper)

Kresba tužkou na papíře, 2017, (pencil drawing on paper)

Tužka a akvarel na papíře, 2016, 34,5 x 17,5 cm (pencil and watercolor on paper)

Čárový lept, 70 x 50 cm, 2017 (etching on paper)