Druhý pohled

Téma, kterým se poslední dobou zabývám, se dotýká široké oblasti „příroda a civilizace“. Mým záměrem je zobrazovat tvary dřeva a větví. Vyjmutím ze svého přirozeného prostředí se dřevo stává samostatným estetickým objektem, je uzavřeno v umělém prostoru a nahlíženo jinak – pohledem lidí zvyklých žít v tzv. civilizaci.

Tím že větve zobrazuji v umělém prostoru, naznačeném často jen jejich stíny, dávám vyniknout tvarům a strukturám, které můžeme soustředěně pozorovat. Mohou nyní evokovat jiné bizarní tvary, od chobotnice přes hady, vlnovky, přímky atd. Tyto tvary jsou mou manipulací zvýrazněny a každý v nich může vidět cokoliv, podobně jako v mracích na obloze.

Mým záměrem je vzbudit zaujetí diváka, přivést ho k zamyšlení při pohledu na obraz, vyvést ho ze stavu „bez povšimnutí“ k všímavosti. Při druhém pohledu se mohou vyjevit věci, které jsme napoprvé neviděli.

Některé z těchto prací vznikly v rámci mé diplomové práce na AVU.

A different viewpoint

The theme I have been dealing with lately could be called “nature and civilization”. My intention is to depict shapes of wood and branches. Extracted from its natural environment, the wood turns into an independent aesthetic object: it is enclosed in an artificial space and viewed differently – from the point of view of a human being used to living in the so-called civilization.

By depicting branches in an artificial space, often only suggested through the shadows they cast, I make the shapes and structures stand out, which we can observe in a concentrated way. They can now evoke other bizarre shapes, from octopuses to snakes, wavy lines, straight lines, etc. These shapes are highlighted by manipulation and anyone can see anything in them, much like the clouds in the sky.

My intention is to arouse the viewer’s interest, to bring her/him to think while looking at the painting, to lead her/him out of the “non-attentive” state to attentiveness. At second sight, things that went unnoticed at first can come to light.

Some of the works in this series have been created as my diploma works at AVU.

Linoryt (postupné odrývání), 150 x 90 cm, 2022, linocut, (reduction linocut method), size 150 x 90 cm. Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linoryt, 150 x 90 cm, 2022, linocut, size 150 x 90 cm. Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linoryt (postupné odrývání), 70 x 33,5 cm, 2022, linocut, (reduction linocut method), size 70 x 33,5 cm. Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linoryt (postupné odrývání), 70 x 100 cm, 2022, linocut, (reduction linocut method), size 70 x 100 cm. Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linoryt (postupné odrývání), 72 x 35 cm, 2022, linocut, (reduction linocut method), size 72 x 35 cm. Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Pohled do výstavy diplomové práce, exhibition of my diploma work, linocuts, 2022, Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linorytová matrice 68,5 x 29,8 cm, 2022, linocut matrix, 68,5 x 29,8 cm, Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linoryt (postupné odrývání),82 x 50 cm, 2021 , linocut, (reduction linocut method). Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linoryt (postupné odrývání), 150 x 90 cm, 2022, linocut, (reduction linocut method), size 150 x 90 cm. Photo by: author

Linoryt (postupné odrývání), 71 x 50 cm, 2022, linocut on paper

Linoryt, 150 x 90 cm, 2022, linocut, size 150 x 90 cm. Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linoryt, 150 x 90 cm, 2022, linocut, size 150 x 90 cm. Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Pohled do výstavy diplomové práce, exhibition of my diploma work, linocuts, 2022, Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linoryt (postupné odrývání), 84 x 52 cm, 2022, linocut, (reduction linocut method), size 84 x 52 cm. Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Pohled do výstavy diplomové práce, exhibition of my diploma work, linocuts, 2022, Photo by: © AVU / Radek Dětinský

Linorytová matrice 68,5 x 29,8 cm, 2022, linocut matrix, 68,5 x 29,8 cm, Photo by: author

Linoryt 147 x 224 cm, 2022, (složený ze tří částí), linocut (composed of three pieces), Photo by: author