Fotopasti

Tato série vychází z tématu soužití přírody a města. Jde o imaginární scény, vycházející z estetiky fotopastí. Ta zvíře osvítí, zmrazí v pohybu, svítí mu oči. Vystihuje střet zvířete a civilizace a zároveň jejich soužití – zvířata se přizpůsobují životu ve městě, obývají ho co nejvíce skrytě, pohybují se v noci a jsou náhodou „přistižena“. Zvířata tu byla dřív než lidská města, která jim vzala prostor.

Zde je toto soužití města/zvířete rozvinuto trochu do absurdna, do situací, které by se reálně nestaly. Jsou zde zvířata, která běžně žijí u nás; srny, jeleni, divoká prasata, lišky atd. Myslím, že většina z nich opravdu žije na okrajích měst, nebo je alespoň navštěvuje. Podle některých zdrojů zvířata ve městě najdou více potravy než např. v obřím lánu pole, které je pro ně spíše pouští bez života.

Prostředí zobrazená v této sérii jsou reálná, mám k nim určitý vztah, ať už pozitivní nebo negativní, procházím okolo nich cestou do školy, atd. Přidáním zvířat vzniká jakýsi příběh, můžeme si domýšlet pozadí toho, co se odehrává.

Kresba tužkou, grafitovým práškem, uhlem, 2019, 70×100 cm (drawing with pencil, graphite powder, charcoal)

Kresba tužkou a grafitovým práškem na pauzovacím papíře, 2019, cca 70 x 100 cm (drawing with pencil and graphite powder on tracing paper)

Akvarel na papíře, 2019 (Watercolor painting on paper)

Akvarel na sololitu, 2019 (watercolor painting on hardboard)

Noc v parku - malba akvarelem na japonském papíře, 2019, 49,3 x 14,7 cm (Night in park - watercolor painting on Japanese paper)

Fotomontáž, 2019 (Photomontage)

Fotomontáž, 2019 (Photomontage)

Kresba tužkou, 2019, 21 × 29,7 cm (pencil drawing)

V noci (At night)

Lavírovaná litografie, série litografií, 2019, velikost tisku 18,5 x 22,4 cm, velikost papíru 31 x 45 cm (Wash lithography series, 2019, print size: 18,5 x 22,4 cm, paper size: 31 x 45 cm)

Akryl a škrábaná kresba na fólii, 2019 (acrylic and scratching on foil)

Akvarel na papíře, 2019 (Watercolor painting on paper)

Akryl a škrábaná kresba na fólii, 2019 (acrylic and scratching on foil)

Kresba uhlem na papíře, 2020, 66,7 x 94,5 cm (charcoal drawing on paper)

Akvarel na papíře, 2019, 34,5 x 65 cm ( Watercolor painting on paper)

Fotomontáž, 2019 (Photomontage)

Fotomontáž, 2019 (Photomontage)

Fotomontáž, 2019 (Photomontage)