Město/příroda

Zajímá mě soužití civilizace/přírody, konkrétně toho, jak se dokáže příroda prosadit ve městě. Začátek této série byl o zobrazování rostlin, rostoucích všude, kde mohou – v betonových puklinách, prorůstajících lavičky, okna zchátralých domů atd. Kdyby lidé jednoho dne zmizeli, z města by se opět stala divočina.

Akvarel na papíře, 2019, 78 x 124,8cm (watercolor painting on paper)

Akryl na sololitu, 2019 (acrylic on hardboard)

Kresba tužkou na papíře, 2019 (pencil drawing on paper)

Akryl na sololitu, 2019 (acrylic on hardboard)

Akvarel na papíře a linoryt na pauzovacím papíře, 2018, 51 x 49, 5 cm (watercolor painting on paper and linocut on tracing paper)