Sochy v lese

Estetika surreálních scén soch v lese. Prvotní inspirace byla socha koně Arda, což je kůň ze sochy sv. Václava od J. V. Myslbeka. V jednom z obrazů jsou pak další dva návrhy koně na pomník sv. Václava a to od Františka Rouse a Bohuslava Snircha, plus kůň od Davida Černého.

Kůň Ardo (The horse Ardo)

Kresba tužkou, grafitovým práškem, akvarelem na papíře, 2018, 144,5 x 115,1 cm (drawing with pencil, graphite powder, watercolor on paper)

Koně sv. Václava - detail (Horses of St. Wenceslas - detail)

Kresba tužkou, uhlem, grafitovým práškem na papíře a pauzovacím papíře, 2018, 57,2 x 35 cm (drawing with pencil, graphite powder, charcoal on paper and tracing paper)

Kresba tužkou, malba akvarelem, kvašem na papíře, 2018, 19,5 x 15 cm, (pencil, watercolor and gouache on paper)

Koně sv. Václava (Horses of St. Wenceslas)

Kresba tužkou, uhlem, grafitovým práškem na papíře a pauzovacím papíře, 2018, 57,2 x 35 cm (drawing with pencil, graphite powder, charcoal on paper and tracing paper)

Kresba tužkou, malba akvarelem, 2018, 35,8 x 22,5 cm (pencil and watercolor on paper)