Struktury

Zobrazuji zde struktury peří. Vycházejí především z holubího peří, které je při bližším pohledu překvapivě barevné a může evokovat i cosi odlišného – proud vody, kůru stromu, atd. Je to hra přírodního řádu, chaosu a tvarů. Rozdílnosti a podobnosti, možná náhodné, možná ne… Zkoumám je, jejich prolínání, jak spolu souzní. Holubí peří při velkém zvětšení přechází téměř v abstrakci, baví mě i hra odlišných povrchů různých druhů peří.

Akvarel na papíře, 2021, 70 x 94 cm

Holubí peří IV. - linoryt z deseti barev (postupné odrývání), 2020, velikost lina 70 x 37,7 cm, papír 82 x 50 cm (Pigeon feathers IV., ten-color reduction linocut, print size 70 x 37,7 cm, paper 82 x 50 cm)

Holubí peří II. - linoryt, 2020, velikost lina 70 x 37,7 cm, papír 82 x 50 cm (Pigeon feathers II., linocut, print size 70 x 37,7 cm, paper 82 x 50 cm)

Holubí peří - linoryt, 2021, velikost lina 70 x 17,8 cm (Pigeon feathers, linocut, print size 70 x 17,8 cm)

Linoryt - velikost tisku 20,8 x 26 cm, papír 36 x 51 cm (Linocut - print size: 20,8 x 26 cm, paper size 36 x 51 cm)

Linoryt ze dvou barev - velikost tisku 20,8 x 26 cm, papír 36 x 51 cm (Two color linocut - print size: 20,8 x 26 cm, paper size 36 x 51 cm)

Linoryt ze dvou barev - velikost tisku 20,8 x 26 cm, papír 36 x 51 cm (Two color linocut - print size: 20,8 x 26 cm, paper size 36 x 51 cm)

Linoryt - velikost tisku 20,8 x 26 cm, papír 36 x 51 cm (Linocut - print size: 20,8 x 26 cm, paper size 36 x 51 cm)

Struktura holubího peří, akvarel na papíře, 70 x 94 cm (Structure of pigeon feathers, watercolor on paper, 70 x 94 cm)

Holubí peří III. - linoryt ze čtrnácti barev (postupné odrývání), 2020, velikost lina 70 x 37,7 cm, papír 82 x 50 cm (Pigeon feathers III., fourteen-color reduction linocut, print size 70 x 37,7 cm, paper 82 x 50 cm)

Holubí peří I. - linoryt z deseti barev (postupné odrývání), 2020, velikost lina 70 x 37,7 cm, papír 82 x 50 cm (Pigeon feathers I., ten-color reduction linocut, print size 70 x 37,7 cm, paper 82 x 50 cm)

Linoryt ze sedmi barev (postupné odrývání), 2020, velikost tisku 21,3 x 34 cm, papír 42 x 29,6 cm (linocut - seven color reduction linocut, print size: 21,3 x 34 cm, paper size 42 x 29,6 cm)

Linoryt ze dvou barev - velikost tisku 20,8 x 26 cm, papír 36 x 51 cm (Two color linocut - print size: 20,8 x 26 cm, paper size 36 x 51 cm)

Linoryt - velikost tisku 20,8 x 26 cm, papír 36 x 51 cm (Linocut - print size: 20,8 x 26 cm, paper size 36 x 51 cm)

Linoryt, 2020, linocut