Studie figury

Studie figury jsou vytvořeny v rámci výuky na AVU, podle živého modelu nebo podle kopií antických soch.

Kresba tužkou a bílou pastelkou na tónovaném papíře, podle živého modelu 2017 (drawing with normal and white colored pencils on toned paper, drawing from a live model)

Kresba tužkou na papíře, podle sádrového modelu, 2017 (pencil drawing on paper, drawing from a plaster model)

Hliněná busta, životní velikost, podle sádrového modelu, 2018 (Clay bust, life size, making according to a plaster model)

Hliněná busta, životní velikost, podle sádrového modelu, 2018 (Clay bust, life size, making according to a plaster model)

Kresba tužkou na papíře, podle živého modelu, 2017 (pencil drawing on paper, drawing from a live model)

Kresba tužkou na papíře, podle živého modelu, 2017 (pencil drawing on paper, drawing from a live model)

Hliněná busta, životní velikost, podle sádrového modelu, 2018 (Clay bust, life size, making according to a plaster model)

Hliněná busta, životní velikost, podle sádrového modelu, 2018 (Clay bust, life size, making according to a plaster model)

Hliněná busta, životní velikost, podle sádrového modelu, 2018 (Clay bust, life size, making according to a plaster model)