Terária, linoryt

Linoryty vychází z terárií a podivných tvarů větví v nich, které vytváří umělé a mnohdy bizarní mikroprostředí pro různé drobné plazy, savce a jiná zvířata. Člověk pozorně sleduje terárium a hledá mnohdy skryté živočichy.

Najdi ještěrku!

Zvířata splývají se dřevem, ukrývají se před zraky lidí. V kresbách je umělé prostředí terárií osekáno a vzniká jen jakýsi objekt/socha. Dřevo je zajímavé samo o sobě. Vztah přírody a civilizace uchopen z jiné strany. Otvory vyříznuté do papíru grafik a značky na okrajích tvoří nové prostory či “únikové východy”.

Barevný linoryt, kresby a malba akvarelem souvisí s touto sérií, zpracovávám tam však téma trochu jinak. Buď je tam zobrazeno téměř reálné prostředí výběhu/terária, které má svou zvláštní poetiku, či je to první rozpracování témtu černobílých linorytů. .

Series of terrariums, Linocut

These linocuts are based on looking into a terrarium and strange shapes of branches to be seen inside, creating an artificial and often bizarre microenvironment for various small reptiles, mammals, and other animals. Closely watching the terrarium one looks for hidden creatures.

Find a lizard!

Animals merge with wood and hide from people’s sight. In the drawings an artificial environment of a terrarium disappears and a kind of object/sculpture is created. Wood is interesting as such. Coexistence of nature and civilization perceived from a different angle. Shapes cuts into paper make new spaces and “escape exits”.

Color linocut, drawings and watercolour painting related to this series, but I deal with the topic a little differently there.

Linoryt (postupné odrývání i soutisk), 2021, velikost lina 60 x 34,5 cm, papír 70 x 50 cm, Linocut (reduction and jigsaw lino cut method), print size 60 x 34,5cm, paper 70 x 50 cm

Linoryt (postupné odrývání i soutisk), 2021, velikost lina 60 x 34,5 cm, papír 70 x 50 cm, Linocut (reduction and jigsaw lino cut method), print size 60 x 34,5cm, paper 70 x 50 cm

Linoryt (postupné odrývání i soutisk), 2021, velikost lina 60 x 34,5 cm, papír 70 x 50 cm, Linocut (reduction and jigsaw lino cut method), print size 60 x 34,5cm, paper 70 x 50 cm

Linoryt (postupné odrývání i soutisk), 2021, velikost lina 60 x 34,5 cm, papír 70 x 50 cm, Linocut (reduction and jigsaw lino cut method), print size 60 x 34,5cm, paper 70 x 50 cm

Pohled do instalace, klauzury AVU - letní semestr, 2020/2021

Kresba tužkou, 2021, 120 x 100 cm, drawing pencil

Kresba tužkou, 2021, 70 x 100 xm, drawing pencil

Kresba tužkou, 2021, 21 x 29,7 cm, drawing pencil

Kresba tužkou, 2021, 21 x 29,7 cm, drawing pencil

Barevný linoryt, 2021, 50 x 70 cm, Color linocut

Linoryt (postupné odrývání i soutisk), 2021, velikost lina 60 x 34,5 cm, papír 70 x 50 cm, Linocut (reduction and jigsaw lino cut method), print size 60 x 34,5cm, paper 70 x 50 cm

Linoryt (postupné odrývání i soutisk), 2021, velikost lina 60 x 34,5 cm, papír 70 x 50 cm, Linocut (reduction and jigsaw lino cut method), print size 60 x 34,5cm, paper 70 x 50 cm

Linoryt (postupné odrývání i soutisk), 2021, velikost lina 60 x 34,5 cm, papír 70 x 50 cm, Linocut (reduction and jigsaw lino cut method), print size 60 x 34,5cm, paper 70 x 50 cm

Linoryt (postupné odrývání i soutisk), 2021, velikost lina 60 x 34,5 cm, papír 70 x 50 cm, Linocut (reduction and jigsaw lino cut method), print size 60 x 34,5cm, paper 70 x 50 cm

Pohled do instalace, klauzury AVU - letní semestr, 2020/2021

Pohled do instalace, klauzury AVU - letní semestr, 2020/2021

Pohled do instalace, klauzury AVU - letní semestr, 2020/2021

Kresba tužkou, 2021, 100 x 151 cm, drawing pencil

Kresba tužkou, 2021, 21 x 29,7 cm, drawing pencil

Barevný linoryt, 2021, velikost papíru 50 x 35 cm, velikost lina 25 x 37,5 cm, color linocut

Kresba tužkou, 2021, 21 x 29,7 cm, drawing pencil