Holubi

Série holubů vychází z mého zobrazování soužití přírody a města, od imaginárna (série Fotopasti) jsem se posunula ke zvířatům, která reálně žijí ve městech – k holubům. Jsou to zvířata často opovrhovaná/pronásledovaná lidmi. Oni se však jen dokonale přizpůsobili umělému prostředí. Zobrazuji jejich pobyt v betonové džungli, a ve velkých portrétech jejich krásu. Jejich peří při detailnějším pohledu hýří barvami. To jsem dále rozvinula v zobrazování samostatných struktur peří.

Malba akvarelem na papíře, 67 x 48,5 cm, 2020 (Watercolor painting on paper)

Holub č. 1 (Pigeon No. 1)

kresba pastelkou na papíře, 120,2 x 100 cm, 2020 (color pencil drawing on paper 120,2 x 100 cm, 2020)

Holub č. 3 (Pigeon No. 3)

kresba pastelkou na papíře, 120,2 x 100 cm, 2020 (color pencil drawing on paper 120,2 x 100 cm, 2020)

Noční holub (Night pigeon)

kresba uhlem na papíře, 2020 (charcoal drawing on paper)

Malba akvarelem na papíře, 96,5 x 70,5 cm, 2020 (Watercolor painting on paper)

Kresba tužkou a grafitovým práškem na papíře, 29,7 x 42 cm, 2020 (drawing with graphite powder and charcoal on paper)

Kresba tužkou a grafitovým práškem na papíře, 29,7 x 42 cm, 2020 (drawing with graphite powder and charcoal on paper)

Kresba uhlem a grafitovým práškem na papíře, 29,7 x 42 cm, 2020 (Drawing with charcoal and graphite powder on paper)

Holub č. 2 (Pigeon No. 2)

kresba pastelkou na papíře, 120,2 x 100 cm, 2020 (color pencil drawing on paper 120,2 x 100 cm, 2020)

Série holubů, reálná velikost (Series of pigeons, size comparison)

kresby pastelkou na papíře, 2020, 120,2 x 100 cm (color pencil drawings on paper, 2020, 120,2 x 100 cm)

Peří (Feathers)

kresba pastelkou na papíře, 2020, 95,6 x 25 cm (color pencil drawing on paper)